Visie

De visie van de Peuterspeelzaal is dat ieder kind zijn of haar eigen ontwikkeling doormaakt en dat de peuterspeelzaal deze ontwikkeling ondersteunt.

De Peuterspeelzaal wil een inspiratiebron zijn voor allen die daarbij betrokken zijn.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Ieder kind wordt beschouwd als een uniek en volwaardig mens en wordt als individu behandeld
  • Het stimuleren van zelfstandigheid en eigen initiatief
  • De peuters zelf hun omgeving en wereld te laten ontdekken
  • Het aanmoedigen van fantasiespel om de emotionele ontwikkeling te stimuleren
  • Goed evenwicht tussen individuele aandacht, groepsactiviteiten en vrij spel aan te bieden
  • Een goede afwisseling tussen rust en activiteit

De Peuterspeelzaal wordt ondersteund door de aanpak en filosofie van Maharishi Basisschool “De Fontein”.  Deze filosofie wordt beschreven in bijlage C van dit Pedagogisch Beleidsplan.

Download hier het Pedagogische Beleidsplan.