Wijzigen en opzeggen

In het geval dat u de dag, of dagen, dat uw kind bij ons op de peuterspeelzaal zit, wilt wijzigen, neemt u dan contact op met de leidster. Dan kan er in overleg worden gekeken wat er mogelijk is.

Wilt u uw peuter van De Sterretjes afhalen, dan verzoeken wij u om dit vooraf aan ons door te geven, er geldt namelijk een opzegtermijn van 3 weken…