Klachtenreglement

Peuterspeelzaal de Sterretjes is aangesloten bij de landelijke externe klachtencommissie: Stichting Klachtencommissie Kinderopvang hierna SKK genoemd.

Het klachtenreglement van de SKK is op school in te zien of op internet na te lezen op de website www.klachtkinderopvang.nl. Mocht u een klacht hebben, neemt u dan vooraf contact met ons op. Voor de adresgegevens van de geschillencommissie en het Klachtenloket Kinderopvang kunt u hier terecht.

Download hier het Klachtenreglement 2017