Bijdrage

De peuterspeelzaal kent een verplichte maandelijkse bijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, en loopt door gedurende de vakanties. Tijdelijke afwezigheid van uw kind (bijvoorbeeld door ziekte) geeft helaas geen recht op restitutie van bijdragen. Hieronder treft u een overzicht aan van de bijdragen die  door middel van een automatische incasso worden geïnd:

Per kind wordt € 7,- per uur gevraagd.

We kunnen peuters voor maximaal 3 ochtenden in de week plaatsen.

Tenslotte, we vragen 15,00 euro inschrijfgeld, dit ontvangen we graag contant, direct bij de inschrijving.